Tipično nasprotovanje astrologije v znanosti se kaže v tem da v naravi obstajajo samo štiri sile; gravitacijska, elektromagnetna, močne in šibke jedrske sile. Samo dve od navedenih sil (gravitacijska in elektromagnetna) predstavljajo sile daljšega dosega. Delovanja gravitacijske sile zaradi velike oddaljenosti planeta – ni mogoča, kar je na smešen način komentiral Karl Sagan, ki je pravil da je je sila s katero babica deluje na novorojenca večja od gravitacije Plutona. Medtem ko se pri elegromagnetni sili delovanje zmanjšuje z razdaljo in to celo bolj kot pa pri gravitacijski slili. Čeprav dr. Pirsi Sejmur, ki je ugledna osebnost kozmičnega magnetizma, meni da je takšen način delovanja možen zaradi efekta imenovanega resonanca - „Solarni sistem deuje kot medseboj povezana mreža planetarnih polj in njihovih resonanc, pri katerih si Sonce, Luna, in ostale planete 'telegrafirajo 'svoja sporočila preko magnetnih signalov.“ Lahko bi rekli, da horoskop predstavlja našo mapo v kateri pozicije planetov predstavljajo genetsko preddispozicijo in kodiranost za določene cikluse po poti resonance. V astrologiji spoznavamo oblike v katerih prihaja do aktiviranja določene natalne simbolike v času, ko se aktualni tranziti ujemajo z našo natalno pozicijo. Kar pa je v sooglasju z Pirsijevim zaključkom, da so magnetni vplivi Sonca povzročeni z vplivi planetov sončnega sistema del astrologije, saj na tak način tvorijo med sabo določene geometrijske odnose, katerim pravimo v astrologiji – aspekti. Namreč vse to lahko opazujemo še iz globje perspektive. Zdravnik internist dr Ričard Gerber, ki je poznan po svoji knjigi „Vibratorna medicina“, meni, da je Pirsijevo stališče glede magnetizma v astrologiji popolnoma pravilno, vendar ne zagovarja fermagnetizem, temveč da je govora o suptilnih magnetnih energijah, ki se lahko izmerijo le s SQUID aparati. Na teh apartih pa je pravtako zasnovana kvantna medicina. Kvalitativno takšna suptilna magnetna polja imajo isti biološki efekt, kot visoko intenzivna konvencionalna magnetna polja. Pomembno je namreč tudi to da njihovo medsebojno delovanje ne upada z oddaljenostjo (kot pri konvencionalnih EM silah).
 
Magnetno kodiranje ki nastaja z rojstvom, uresničuje svoj vpliv skozi življenje natusa preko energetskih centrov – čakre, ki predstavljajo polja suptilne magnetne energije v povezanosti s planetami sončnega sistema. Čakre so združevalne točke v katerih se misli, čustva in energija pretvarjajo v materijo. Direktna povezanost čaker z planeti nam ponuja možnost, da z opazovanjem horoskopa neke osebe ugotovimo na kateri energetski ravni obstaja problem. Omogoča nam, da v kolikor rešimo problem, fiziološki ali psihološki vplivamo na spremembo naših bodočih dogodkov. Čakre so „telesna vrata“ skozi katerih se mentalna, energetska in emocionalna resničnost pretvarja v telesno. Sedem glavnih čaker je povezanih s sedem planetov. Glede na stanje razvitosti in ohranjenosti čakre je odvisna naša kvaliteta življenja, saj ti energetski centri predstavljajo raven fiziologije v katerih se pretvarja inteligenca v materijo. Z analizo čaker lahko hitro ugotovimo na katerih področjih življenja bomo imeli probleme. Osnova za astrološko in energetsko zdravljenje predstavljata natalni horoskop in čakra horoskop. Skozi natalni horoskop na osnovi planetov v znamenjih in hišah, kot tudi z aspekti in retrogradnostjo ter z ostalimi astrološkimi pokazatelji lahko določimo energetsko anatomijo in fiziologijo neke osebe. Čakra horoskop daje bolj podroben vpogled za delovanje enega izmed sedmih centrov čakre. S tem ko delamo na čakrah naša duša, telo napreduje na višjo raven zavesti znotraj sebe, kar nam omogoča več svobode in lažje premagovanje ovir v življenju.
 
Delo z našo energetsko strukturo poteka na štirih nivojih. Zrak, ki predstavlja misli, ideje mentalno stabilnost, prepričanja. Ogenj predstavlja energijo voljo, vitalnost samozavest. Voda – emocije psihološki problemi, porblemi v odnosih. Zemlja, ki predstavlja moč telesa ali morebitne probleme na fiziološki ravni. Z analizo natalnega in čakra horoskopa ugotavljamo v katerem energetskem centru obstaja problem, oziroma blokada določene planete ter ali je problem s sprednjimi čakrami (Yang polariteta) ali zadnjimi (Yin polariteta). Najhitreje in najbolj celovito se uresničujejo rezultati kadar istočasno delujemo na vsa štiri nivoja, vendar po potrebi posameznika lahko delamo samo na enem elementu nivoja. Npr. če posameznik ima čustvene motnje, kar predstavlja elementu Voda – priporočljiva je uporaba rastlinski ali živalskih vodnih esencij. Pri prehodu zgornjih in spodnjih čaker je potrebno omeniti srčno čakro – Anhahat, ki skrbi za čist in gladek pretok energetskih centrov.